صرع در بارداری

صرع در بارداری صرع در بارداری، اختلال مزمنی است که با تشنج های عود کننده و غیر قابل پیش بینی همراه می باشد. تشنج، نتیجه اختلال در عملکرد مغز و […]